Theme Manager: Lựa chọn và cài đặt hơn 100 theme cho Windows 7

Tiện ích Theme Manager mặc định (Personalization Window) trong Windows 7 khá tốt và nó cho phép bạn cài đặt theme mới từ thư viện theme chính thức của Microsoft với vài cái click chuột. Ngoài ra, bạn cũng có thể dễ dàng cài đặt các gói theme của bên thứ ba. Nhưng có tuyệt […]