Lượm vặt ngày 26-02

Tôi đang chờ đợi ngày cuối tuần để “đúc đồng”. Có nhiều cái thú vị chờ…viết. Kể từ hôm qua thì tâm trạng được giải tỏa đôi chút nên có hứng viết nhiều, mấy ngày trước mệt quá. Cuối tuần này không biết nên làm gì đây :think: Có gì vui hôm nay ? – […]