Thu nhỏ Skype xuống khay hệ thống

Kể từ lúc cài Skype, tôi hơi ngạc nhiên khi nó luôn hiển thị trên thanh taskbar mỗi khi khởi động. Mặc dù bấm nút “X” để đóng lại nhưng nó vẫn trơ trơ ở đó, không chịu “biến” xuống khay hệ thống như các phần mềm khác ! Hôm nay vào phần Option tìm […]