thu thuat Win7

Tôi vẫn thường nhấp vào biểu tượng MyComputer trên thanh DellDock để mở...MyComputer (dĩ nhiên rồi, hehe), từ đó mới truy cập vào các ổ đĩa, hơi lâu một chút. ...

Khi mới cài xong Win7 và mở Windows Explorer, điều đầu tiên mà tôi cảm thấy có 2 sự khác biệt là : - Không có thanh menu - Panel bên trái hoàn toàn khác hẳn ...