tich hop service pack vao 1 dia cai dat dvd

Vậy là Service Pak 1 (SP1) dành cho Windows 7 đã chính thức phát hành. Và bạn muốn tích hợp SP1 vào đĩa cài đặt Windows 7 để tiết kiệm thời gian mỗi khi cài ...