Nhận key bản quyền 3 phần mềm xem và chỉnh sửa ảnh của Zoner

[Cập nhật] Sẵn tiện bạn có thể tải về Paragon Backup & Recovery 10 Compact (dành cho Win2000, XP, Vista). Địa chỉ tải : – Bản 32bit : http://www.v3.co.uk/v3/downloads/2256031/paragon-backup-recovery-compact – Bản 64bit : http://www.v3.co.uk/v3/downloads/2256034/paragon-backup-recovery64 Trong quá trình cài đặt bạn bấm nút Get Free Serial để đến trang đăng ký. Tôi vừa mới trả lời […]