Bản quyền hàng loạt game bắn súng miễn phí từ Hi-Rez Studio

Nhân kỷ niêm 20 năm thành lập, Hi-Rez Studio đang có chương trình tặng hàng loạt game hấp dẫn của họ. Danh sách bao gồm : Earthsiege (1994) Earthsiege 2 (1996) Starseige:Tribes (1998) Tribes 2 (2001) Tribes: Aerial Assault (2002) Tribes Vengeance (2004) Tribes Ascend (2012)