Microsoft Security Essentials – Trình duyệt virus mới của Microsoft

Tin mới…hôm qua, Microsoft Security Essentials đã thoát khỏi “kiếp beta” hôm 30 tháng 9. Đây là phần mềm diệt virus “cây nhà lá vườn” của Mircrosoft với khả năng ngăn chặn các loại virus, spyware, trojan và rootkit. Theo thông tin từ Microsoft thì nó có có khả năng ngăn chặn các loại mã […]