trinh duyet

Hichic, bài này tôi đã thử nghiệm cách đây đã vài ngày rồi nhưng đến hôm nay mới viết được. Chỉ tại cái "Tùm-lum-deals" mà ra cả :) . Phải kiếm người bàn giao ...

Một số ứng dụng/chương trình (adware) tự động cài đặt các toolbar trong quá trình cài đặt của chúng. Điều này làm cho trình duyệt web của bạn chậm chạp và ...