Media Preview Configuration – Phục hồi khả năng preview cho tập tin video

Khi bạn bật chế độ xem tập tin từ “Medium icons” trở lên, bạn sẽ được nhìn thấy tấm hình ở dạng thu nhỏ hoặc là ở dạng snapshot nếu nó là file video. Nhưng trong trường hợp của tôi, dù xem ở chế độ nào đi chăng nữa thì file video vẫn là những […]