udemy.com

Từ giờ cho tới khoảng 2 giờ chiều ngày 4 tháng 8, bạn có thể nhận được 6 khóa học miễn phí từ Udemy, danh sách : - Adobe InDesign CS6 Tutorial - Beginners to ...

Update : Kết quả đã có, các bạn vui lòng xem ở cuối bài viết. Udemy.com là trang "trường học trực tuyến" với rất nhiều môn học thuộc nhiều thể loại : lập trình ...