20 ứng dụng miễn phí nhân kỷ niệm 5 năm hệ điều hành iOS

Nhân kỷ niệm 5 năm của hệ điều hành iOS (iPhone OS), iTunes đang tặng miễn phí 20 ứng dụng và game (dành cho iPhone, iPod Touch và một số ít hỗ trợ iPad) trong thời gian có hạn. Danh sách gồm có : Wide Sky Day One Infinity Blade 2 Tiny Wings (iPad), (iPhone) […]