USB bảo mật

Kể từ lúc giới thiệu chiếc Yubikey đầu tiên trên blog tới giờ cũng đã ngót...vài năm. Trong khoảng thời gian đó, rất nhiều tài khoản facebook của người nổi ...