PortableApps cho “ra lò” 3 ứng dụng mới

PortableApps là trang web không có gì xa lạ với mọi người, đây là trang cung cấp các ứng dụng miễn phí chạy trực tiếp mà không cần cài đặt (portable). Gần đây PortableApps mới cho “ra lò” 3 ứng dụng portable đáng chú ý là : Google Chrome 3.0.195.27, Skype 4.1 và µTorrent 1.8.4.