Virtual Audio Streaming

Virtual Audio Streaming thêm vào hệ điều hành Windows một card âm thanh ảo. Bạn có thể sử dụng nó như một trình bao bọc (wrapper) hoặc để cải thiện card âm ...