vit nuong chao

Bữa đi ăn Vịt nướng chao. Cắn vô một miếng, trong khi chờ đợi quyết định có nên nhổ ra hay không, mình bắt đầu suy nghĩ : Đây là lần đầu tiên ăn món này nên ...