website

Gần đây tôi nhận được nhiều yêu cầu trợ giúp để tạo một trang liên lạc cho blog hoặc website, dạng như trang Contact Us trên blog-của-tui vậy á. Đầu năm ngoái, ...

HTML 5 có khả năng phát phim và nhạc mà không cần sự hỗ trợ Flash nhưng có vẻ như hiện tại, Flash vẫn chưa thể bị tiêu diệt hoàn toàn, cũng phải mất một khoảng ...