XMAS Calendar 2013

Như đã giới thiệu, từ ngày 1 tới ngày 24, bốn trang web lớn sẽ tiến hành tặng key bản quyền các phần mềm. Hôm nay là ngày thứ nhất và bạn có thể lấy key bản ...

Mọi năm, bắt đầu tháng 12, các trang tạp chí điện tử luôn có một sự kiện gọi là "XMas Calendar" với 24 ngày, bắt đầu từ ngày 1/12 và kết thúc vào ngày 24/12. ...