yubikey 4

Kể từ lúc giới thiệu chiếc Yubikey đầu tiên trên blog tới giờ cũng đã ngót...vài năm. Trong khoảng thời gian đó, rất nhiều tài khoản facebook của người nổi ...