4 Comments
  1. Ủa, mình tưởng Google Driver dùng chung vs Gmail, và tổng tụi nó là 15Gb lận mà

  2. Trước anh giới thiệu cái greasemonkey, sao không tìm xem có cái scrip nào có chức năng chặn quảng cáo không.

Ý kiến phản hồi