Máy tính được bật lúc mấy giờ ?

Đôi khi bạn sẽ cần biết máy tính đã được bật lên lúc mấy giờ, tính từ lần gần nhất, dĩ nhiên rồi và đây là dòng lệnh có thể giúp bạn :
– Vào Run gõ cmd
– Cửa sổ hiện ra gõ net stats srv và bấm Enter, kết quả sẽ như bên dưới.

NetStatsSrv

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi