2 Comments
  1. PC 192.168.1.135 mình có đặt pass nhưng khi mình truy cập từ mạng LAN vào thì nó không hiện lên bảng gỏ pass mà bay vào thẳng PC 135 đó luôn, Tuy nhiên không thể truy cập được thư mục share. Vậy là sao đây.

  2. PC 192.168.1.135 mình có đặt pass nhưng khi mình truy cập từ mạng LAN vào thì nó không hiện lên bảng gỏ pass mà bay vào thẳng PC 135 đó luôn, Tuy nhiên không thể truy cập được thư mục share. Vậy là sao đây.

    Mình cũng bị như vậy luôn, làm đủ mọi cách , kể cả chỉnh Lsa =0 trong regedit cũng không ăn thua

Gửi phản hồi