2 Comments

 1. Tập học sinh
  September 15, 2015 @ 11:12 am

  PC 192.168.1.135 mình có đặt pass nhưng khi mình truy cập từ mạng LAN vào thì nó không hiện lên bảng gỏ pass mà bay vào thẳng PC 135 đó luôn, Tuy nhiên không thể truy cập được thư mục share. Vậy là sao đây.

  Reply

 2. tran thang
  September 15, 2016 @ 9:29 pm

  PC 192.168.1.135 mình có đặt pass nhưng khi mình truy cập từ mạng LAN vào thì nó không hiện lên bảng gỏ pass mà bay vào thẳng PC 135 đó luôn, Tuy nhiên không thể truy cập được thư mục share. Vậy là sao đây.

  Mình cũng bị như vậy luôn, làm đủ mọi cách , kể cả chỉnh Lsa =0 trong regedit cũng không ăn thua

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *