000webhost

"Đất chùa" ở đây là những host free để lưu trữ dữ liệu trên mạng. Sở dĩ tôi phải viết bài này vì tôi nhận thấy nhiều người đăng ký host tại 000webhost.com ...

Loạt bài "Xây nhà" bằng Wordpress Phần 1 : Chọn nơi lưu trữ Cũng tương tự như trong thực tế thôi, trước tiên bạn cần phải mua "đất" cái đã rồi mới tính gì thì ...