7-zip theme manager

Khi bài này được đăng, có lẽ đã bước sang ngày 1 tháng 6, ngày-mà-ai-cũng-biết-là-gì-rồi-đấy ! Với tôi, đó cũng là "ngày đẹp" để "ngóc" lên, sau khi đã "lặn" ...