an icon

Trong Win7 bạn có thể "pin" một ứng dụng lên thanh taskbar bằng cách nhấp chuột phải vào nó và chọn "Pin to taskbar" hoặc "Pin to Start menu" nếu bạn muốn ...

Cũng lâu rồi chưa vào License Soft, hôm nay nhân dịp cái Desktop trên máy ảo “tè le”, tôi đã biến nó thành trò vui với phần mềm Desktop Icon ...