Android Apps

Khi bạn cài đặt một app (ứng dụng) trong Google Play Store, một shortcut (biểu tượng tắt) được tự động thêm vào màn hình Home (chính). Điều này có thể thuận ...

Nếu tôi nghĩ ra vụ lấy file cài đặt .apk sớm hơn thì không cần các bạn phải fake IP để cài đặt Plants vs. Zombies™ 2 rồi. Nhân tiện, game này hiện đã cho tải ...