Tránh tự động thêm shortcut vào màn hình chính khi cài đặt ứng dụng trong Android

Những shortcut trên màn hình chính
Khi bạn cài đặt một app (ứng dụng) trong Google Play Store, một shortcut (biểu tượng tắt) được tự động thêm vào màn hình Home (chính). Điều này có thể thuận tiện, giúp dễ dàng hơn để tìm kiếm ứng dụng một khi nó được cài đặt. Tuy nhiên, bạn có thể không muốn những shortcut mới được thêm vào màn hình chính của bạn.
Nếu bạn không muốn các shortcut được tự động thêm vào màn hình Home, bạn có thể thay đổi một cài đặt trong Play Store để tắt tính năng này đi. Để làm như vậy, chạm vào icon (biểu tượng) Play Store.
Chạm vào biểu tượng Play Store
Chạm vào nút menu (trình đơn) ở góc trên-bên trái của màn hình Play Store.
Chạm vào nút trình đơn trong Play Store
Chạm vào “Settings” trên trình đơn thả xuống.
Chạm vào Settings
Ở phần “General” của màn hình “Settings”, chạm vào ô kiểm tra “Add icon to Home screen” vì thế cho nên không còn dấu kiểm tra trong ô nữa. Nếu bạn muốn trở lại Play Store để cài đặt những ứng dụng, chạm vào nút “Back” một lần để trở về trình đơn Play Store và lại đóng trình đơn. Hay là, sử dụng nút “Home” trên thiết bị của bạn để trở lại màn hình chính.
Thiết lặp Add icon to Home screen
Bây giờ, khi bạn cài đặt một ứng dụng, bạn sẽ cần vào App Drawer để mở ứng dụng. Nếu bạn thay đổi ý định và muốn Play Store tự động tạo shortcut trên màn hình chính, chỉ cần bật trở lại ô kiểm tra “Add icon to Home screen”.

Theo How-To Geek

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi