AOL

Chờ nãy giờ nó mới gửi key đến, tưởng "die" luôn rồi chứ. Đây là lần đầu tiên tôi giới thiệu một phần mềm thuộc thể loại này. Nó giúp bạn ghi lại các đoạn phim ...