app for android

Nhắc tới vụ này tôi sực nhớ tới một bài viết mà tôi...chưa bao giờ viết : bạn tìm link torrent trên điện thoại và phần mềm BitTorrent trên máy tính sẽ tự động ...