2 Comments

 1. plamduy
  February 25, 2014 @ 7:42 am

  Theo những gì mình biết:
  – Cả 2 phần mềm đều dùng “giao thức BitTorrent” – một giao thức chia sẻ dữ liệu trên mạng ngang hàng
  – Công ty phát hành phần mềm BItTorrent MUA LẠI uTorrent và để cho 2 tụi nó hoạt động song song

  Reply

  • anhhangxom
   February 27, 2014 @ 4:39 pm

   Hehe, thanks bạn. Có lẽ đúng là vậy. Việc thu mua này diễn ra từ năm 2006 😀

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *