uTorrent

Nhắc tới vụ này tôi sực nhớ tới một bài viết mà tôi...chưa bao giờ viết : bạn tìm link torrent trên điện thoại và phần mềm BitTorrent trên máy tính sẽ tự động ...

Trên máy tôi có sẵn một phần mềm nhưng không biết dùng để làm gì nữa, có lẽ một ngày đẹp trời nào đó tôi đã cài vào. Mở nó lên thì mới biết, đó là phần mềm hỗ ...

Để tôi đoán là hiện tại bạn đang dùng uTorrent để tải file qua mạng ngang hàng ? Sai thì thôi nhé, hehe, chắc là bạn đang dùng một phần mềm khác uTorrent mà ...

Vào thời điểm viết bài này (có thể vài ngày sau mới được "lên sóng"), tôi đang tải về một file thông qua giao thức BitTorrent và trong khi chờ đợi 10% còn lại, ...