Hiện dữ liệu bị ẩn bởi virus

Đợt trước tôi đã bị mất một số tập tin trong USB do không chịu nén thành file Rar để rồi bị BitDefender-của-tui “nuốt” sạch khi thấy triệu chứng của “cúm”. Và cũng từ đó, toàn bộ thư mục trên USB-của-tui cũng biến đâu mất tiêu ! Cũng may là tôi vào phần Options để […]