backup du lieu

Có bạn đã hỏi trên fanpage rằng làm sao để backup dữ liệu cùng lúc lên các dịch vụ Cloud như Dropbox, OneDrive, GoolgeDrive mà không tốn quá nhiều dung lượng ổ ...

Ocster Backup Business là một phần mềm backup với giao diện đẹp, dễ sử dụng. Tính năng chính của nó dĩ nhiên là backup dữ liệu rồi nhưng tính năng phụ cũng khá ...