bao ve tin nhan bang mat khau

Hồi xưa, nếu mẹ xem nhật ký của con thì bị "mắng" : Sao mẹ lại xem nhật ký của con ?!!! Còn bây giờ thì vẫn vậy, nhưng mà "Sao mẹ lại xem...điện thoại của con ...