Khi không thể truy cập máy tính trong mạng LAN bằng kết nối Wifi

Sức chịu đựng đã đến giới hạn và hôm nay quyết định ở lại công ty tới tối để mò cho ra lẽ : Rốt cuộc là vì sao laptop cá nhân và máy để bàn tại công ty không thể nào truy cập lẫn nhau. “Không lẽ năm 2014 rồi mà 2 máy phải […]