BDlot DVD Clone Ultimate

Thêm một phần mềm khác giúp bạn sao lưu các đĩa DVD : BDlot DVD Clone Ultimate. Phần mềm này giúp bạn copy và lưu trữ đĩa DVD lên ổ cứng (ở dạng file ISO hoặc ...

Hãng LotSoft vừa mới phát hành phiên bản đặc biệt của phần mềm BDlot Video Converter với giao diện chính hiển thị hình ảnh của Steve Jobs. Nó giúp bạn chuyển ...