BDlot Video Converter – Phiên bản đặc biệt tưởng nhớ Steve Jobs

Hãng LotSoft vừa mới phát hành phiên bản đặc biệt của phần mềm BDlot Video Converter với giao diện chính hiển thị hình ảnh của Steve Jobs. Nó giúp bạn chuyển đổi tất cả các định dạng sang định dạng HD tương thích với các thiết bị của Apple như iPhone, iTouch, iPod hay iPad, và chỉ có các thiết bị của Apple mới được hỗ trợ trong phiên bản đặc biệt này.

Khi sử dụng các tính năng khác, bạn sẽ nhận được thông báo :

BDlot DVD Clone Ultimate - Phiên bản đặc biệt tưởng nhớ Steve Jobs

Để tải, bạn có thể vào trang facebook của LotSoft và bấm nút Like :

BDlot DVD Clone Ultimate - Phiên bản đặc biệt tưởng nhớ Steve Jobs

Trong trường hợp không có facebook, bạn có thể tải từ địa chỉ : http://www.bdlot.com/download/bvc-for-jobs-setup.exe , dung lượng gần 15Mb.

BDlot DVD Clone Ultimate - Phiên bản đặc biệt tưởng nhớ Steve Jobs

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi