bo cong thuong

Hôm nay thấy tiêu đề một bài báo là "Bán 30 ký ổi không mua nổi tô phở ăn sáng", trong đầu liền nghĩ : "Haizz, lại nữa rồi !". Và nếu gộp nhiều vụ lại thì sẽ ...