Box.com phát hành phần mềm đồng bộ BoxSync cho desktop

[Cập nhật] : Bình thường bạn chỉ có thể đăng ký tài khoản 5GB nhưng hiện tại bạn có cơ hội đăng ký mới một tài khoản với dung lượng lên đến 25GB theo đường link do visaonho cung cấp : https://www.box.com/signup/o/hellosign_25 Trước tới giờ, Box.net chỉ cho phép người dùng trả tiền mới có […]