Gọi điện thoại qua Mỹ miễn phí với Google Hangouts Dialer

Hôm nay, blog lại nhận được comment liên quan tới việc đăng ký số Google Voice để gọi điện thoại qua Mỹ miễn phí. Thực sự mà nói thì chưa cần xem nội dung comment, tôi cũng đoán được nội dung chỉ có thể xoay quanh việc đăng ký số điện thoại bị thất bại. […]