Dễ dàng có được số Google Voice với textPlus

Lâu nay, loạt bài về cách gọi điện thoại qua Mỹ của tôi luôn đứng hàng “top” trên anhhangxomonline.net .Từ việc gọi miễn phí bằng Gmail, tôi đã “nâng cấp” lên bằng cách lấy được số điện thoại của Google Voice và tiến thêm một bước nữa là sử dụng số Google Voice trên điện […]