cafe bẩn

Dạo này mình thấy Facebook có đăng mẫu quảng cáo của một page tên là "Cửa hàng hoá chất Kim Biên" với lời quảng cáo : CÀ PHÊ SIÊU LỢI NHUẬN MANG DIỆN MẠO MỚI! ...