“Cà-phê bệt”

[Cập nhật] Đã thay thế toàn bộ “ệch” thành “ệt”, hehe. Năm ngoái học được chữ “xài”, năm nay học được chữ “bệt”, mỗi năm học một chữ, cũng không tệ. Cuối cùng cũng biết cái gọi là “Cà-phê bệt” là gì, không biết có viết đúng tên không nữa. Đúng ra thằng quỉ đó […]