Hic, lại "chuyện cái khoan"…

Hôm qua đang ngồi viết bài thì điện thoại reo, ” :ngacnhien1: ,dưới nhà gọi !” . Nhấc máy lên thì bố tôi nói : “Bố gọi để con cảnh giác nha, thằng Tý nó mới bị lừa mất điện thoại rồi ! Nó đang làm ở Bãi sau (Vũng tàu) thì có một người […]