Cài Tiếng Việt cho điện thoại Samsung xách tay – Không root.

Ở Việt Nam có rất nhiều điện thoại xách tay từ nước ngoài về. Cùng một model nhưng nếu “tự xách” về thì không có Tiếng Việt, nhưng nếu được mua từ một cửa hàng điện thoại thì lại có. Cả hai đều không được root hay bị can thiệp phần mềm. Vậy thì làm […]