cai windows 8

- Anh V, cài xong Windows 8 có cần cài thêm driver gì không ? - Không, Win 8 nó tự nhận hết rồi. - Sao bạn em nó kêu sau khi nó cài xong Windows 8 thì không ...

Hồi trước tôi chưa hình dung mình sẽ mua một cái tai nghe Wireless để làm gì. Nhưng giờ thì tôi đã biết :) . Mỗi lần gọi điện thoại bằng Google Voice, tôi có ...