DriverPack Solution – Sao lưu và cập nhật driver offline

Tháng rồi, bạn-của-tui cài lại máy tính và không thể nào vào được mạng bởi vì Windows không nhận dạng được card mạng. Được biết, đó là cái máy chạy WinXP và được cửa hàng tin học thay cho cái main BiosStar hay gì đó, nói chung là mấy cái main giá rẻ của Trung […]