chat bảo mật Android Messages

iMessage là tính năng mà Apple trang bị riêng cho iPhone, cho phép người dùng iPhone gửi tin nhắn đa phương tiện theo kiểu các ứng dụng Chat khi điện thoại ...