chay may ao windows 8

Sáng qua, em-của-tui nó nhờ tôi chia đĩa cho máy tính của nó để nó làm chuyện "đại sự". Thì ra nó muốn cài Windows 8 và đã tải về file ISO từ Microsoft, có vẻ ...