AirDisk Pro – Key bản quyền miễn phí ứng dụng trao đổi file giữa máy tính và iOS

Nếu như bạn cảm thấy việc gửi/nhận tập tin từ máy tính (PC/Mac) với các thiết bị như iPhone hay iPad khá khó khăn và nhiều thao tác thì AirDisk Pro chính là ứng dụng mà bạn cần. Ứng dụng này cho phép bạn truy cập dữ liệu chia sẻ trên iPhone/iPad thông qua trình […]